180.000
-20%
1.950.000
-13%
1.700.000
-13%
1.700.000
-13%
1.700.000
-14%

Xe dọn vệ sinh

Xe ép nước lau nhà 20L

560.000
-15%

Xe dọn vệ sinh

Xe ép nước lau nhà 36L

820.000
-8%

Xe dọn vệ sinh

Xe thu gom đồ bẩn

1.470.000

Xe dọn vệ sinh

Xe thu gom đồ bẩn 2 ngăn

1.570.000
1.470.000
-13%
1.380.000
-10%
1.980.000