180.000

Xe phục vụ nhà hàng

Khay nhựa dọn bàn ăn nhà hàng

120.000
240.000
-24%
4.160.000
-10%
1.770.000
-9%

Xe dọn phòng khách sạn

Xe dọn phòng khách sạn 1 túi

2.450.000
-5%
2.570.000
-21%

Xe dọn phòng khách sạn

Xe dọn phòng khách sạn 2 túi

2.750.000
-20%
1.950.000
-13%
1.700.000
-13%
1.700.000
-13%
1.700.000

Xe dọn phòng khách sạn

Xe đẩy dọn buồng phòng có cửa

4.500.000
-5%

Xe dọn phòng khách sạn

Xe đẩy dọn phòng 3 tầng bằng inox

2.570.000
-5%
2.000.000
3.200.000

Xe đẩy hành lý

Xe đẩy hành lý vòng cung

5.120.000
-14%

Xe dọn vệ sinh

Xe ép nước lau nhà 20L

560.000
-15%

Xe dọn vệ sinh

Xe ép nước lau nhà 36L

820.000
-17%
1.570.000
-9%
1.800.000
-14%
1.500.000
-12%
1.725.000
-6%
1.950.000
-8%
1.170.000
2.020.000
-12%
1.680.000
-12%
1.680.000
-10%
1.400.000
-12%
1.830.000
-6%
1.360.000
-23%
1.700.000
2.970.000
2.790.000
2.020.000
-8%

Xe dọn vệ sinh

Xe thu gom đồ bẩn

1.470.000

Xe dọn vệ sinh

Xe thu gom đồ bẩn 2 ngăn

1.570.000
1.470.000
-13%
1.380.000
-10%
1.980.000