-9%

Xe dọn phòng khách sạn

Xe dọn phòng khách sạn 1 túi

2.450.000
-5%
2.570.000
-21%

Xe dọn phòng khách sạn

Xe dọn phòng khách sạn 2 túi

2.750.000
-20%
1.950.000
-13%
1.700.000
-13%
1.700.000
-13%
1.700.000

Xe dọn phòng khách sạn

Xe đẩy dọn buồng phòng có cửa

4.500.000
-5%

Xe dọn phòng khách sạn

Xe đẩy dọn phòng 3 tầng bằng inox

2.570.000
-14%

Xe dọn vệ sinh

Xe ép nước lau nhà 20L

560.000
-15%

Xe dọn vệ sinh

Xe ép nước lau nhà 36L

820.000
-8%

Xe dọn vệ sinh

Xe thu gom đồ bẩn

1.470.000

Xe dọn vệ sinh

Xe thu gom đồ bẩn 2 ngăn

1.570.000
1.470.000
-13%
1.380.000
-10%
1.980.000