-20%

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Baiyun Chuyên Dụng Cho Nhà Bếp 120L

990.000
-7%

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Baiyun Chuyên Dụng Cho Nhà Bếp 80L

880.000
-6%

Thùng rác công cộng

Thùng Rác Công Cộng 100L – Vàng

490.000
-6%
490.000
-7%

Thùng rác công cộng

Thùng Rác Công Cộng 120L – Cam

550.000
-7%

Thùng rác công cộng

Thùng Rác Công Cộng 120L – Vàng

550.000
-7%
550.000
-7%

Thùng rác công cộng

Thùng Rác Công Cộng 240L – Cam

750.000
-7%

Thùng rác công cộng

Thùng Rác Công Cộng 240L – Vàng

750.000
-7%
750.000
-19%

Thùng rác công cộng

Thùng Rác Công Cộng 60L – Cam

250.000
-19%

Thùng rác công cộng

Thùng Rác Công Cộng 60L – Vàng

250.000
-19%
250.000
-19%
250.000
-6%
3.600.000

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Đạp Chân Baiyun 30L (410*398*435mm)

420.000

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Đạp Chân Baiyun 45L (410*398*600mm)

480.000

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Đạp Chân Baiyun 68L (504*412*673mm)

650.000

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Đạp Chân Baiyun 87L (504*412*820mm)

800.000
5.500.000
150.000
270.000
340.000