-17%

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Chào Hoa Kim Lan

2.160.000
1.230.000

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Menu lễ tân khách sạn

1.240.000

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Menu lễ tân khách sạn

2.540.000
1.920.000

Bảng Menu nhà hàng

Bảng menu mạ vàng

Bảng Menu nhà hàng

Bảng menu mặt gỗ đỏ 

-16%
2.100.000
-19%

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Menu Thông Báo Khách Sạn

2.450.000
-20%

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Menu Thông Báo Khách Sạn

2.320.000
-20%
2.880.000

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Quảng Cáo Cao Cấp

3.760.000

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Quảng Cáo Cao Cấp

2.700.000
2.520.000
4.250.000
-5%
1.480.000
1.860.000
1.680.000
-5%

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Thông Báo Thông Tin

2.080.000
-22%
1.050.000

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Thông Tin Mạ Vàng

3.730.000

Bảng Menu nhà hàng

Bảng Thông Tin Thân Gỗ

3.800.000

Bục phát biểu

Bục Phát Biểu Thân Gỗ

Đồ dùng khách sạn

Ghế ăn nhựa cao cấp nhà hàng

1.600.000
1.500.000
-4%
3.200.000
-2%
960.000
-10%
990.000
750.000
-12%
600.000
-16%
630.000