-20%
990.000

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Đạp Chân Baiyun 30L (410*398*435mm)

420.000

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Đạp Chân Baiyun 45L (410*398*600mm)

480.000

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Đạp Chân Baiyun 68L (504*412*673mm)

650.000

Thùng rác nhựa cao cấp Baiyun

Thùng Rác Đạp Chân Baiyun 87L (504*412*820mm)

800.000
5.500.000
150.000
270.000
340.000