4.260.000
1.830.000
2.900.000

Thùng rác ngoài trời

Thùng rác ngoài trời hình tròn

1.665.000
1.830.000

Thùng rác ngoài trời

Thùng rác ngoài trời hình vuông

1.750.000
3.230.000