300.000

Cột chắn Inox được sử dụng trong môi trường, điều kiện có nhiều người di chuyển, nhiều làn giao thông. Cột chắn giúp phân bổ làn đường hợp lý, hướng dẫn mọi người di chuyển đến được vị trí chính xác.

1. Thông tin sản phẩm:

Kích thước khung bảng
– 320×420 mm : Đặt lọt tờ A3
– 310×210 mm : Đặt vừa khít tờ A4
– 170×220 mm : Đặt lọt tờ A5

Mã: M-001 Danh mục: