Bảng thông báo có 8 cạnh, size lớn 625*510*1280mm

1.480.000