Bảng menu mặt gỗ đỏ 

Bảng menu mặt gỗ đỏ 
_Kích cỡ:560*310*1180
_Màu: vàng nâu
_Mã sản phẩm: D-030